Știri si opinii

Efectele legalizării prostituției, drogurilor și eutanasiei în Olanda

Olanda, acea țară odată calvinistă, a întrecut cu mult celelalte țări în legalizarea „crimelor fără victime”, precum prostituția, folosirea drogurilor și eutanasia. În prezent, ea se confruntă cu consecințele neintenționate ale acestui fapt, precum creșterea fulminantă a crimei organizate, a sărăciei sociale și a turismului sexual, al drogurilor și al morții.

Prostitutie si imoralitate sexuala

În anul 2000, guvernul olandez a decis să le ușureze și mai mult viața proxeneților, traficanților si a clienților acestor bordeluri, legalizând comerțul și așa dezvoltat și evident al bordelurilor. Să o transformăm într-o meserie ca oricare alta! O dată eliberate femeile din această lume interlopă, șarlatanii, traficanții de droguri și cei de persoane vor dispărea!

bordel-amsterdamConform articolului „De ce nici măcar Amsterdamul nu-și mai dorește bordeluri legale” semnat de Julia Bindel în „The Spectator”, la 12 ani distanță, putem observa rezultatele acestui experiment. În loc să ofere o mai bună protecție femeilor, doar s-a ajuns la dezvoltarea acestei piețe. În loc să concentreze bordelurile într-o zonă discretă și (retrasă) a orașului, industria sexului a împânzit întreg Amsterdamul – acesta fiind practicat chiar și în stradă. În loc să acorde „drepturi la locul de muncă”, prostituatele au ajuns să fie tratate de proxeneți mai agresiv ca niciodată. Sindicatul format la inițiativa guvernului în vederea protejării lor este ocolită de majoritatea prostituatelor, cărora le este prea teamă să depună plângeri.

Conform noii legislații, proxeneții sunt denumiți acum oameni de afaceri sau antreprenori; abuzurile suferite de femei sunt considerate acum „riscuri profesionale”, asemenea riscurilor la care sunt expuși cei de pe șantiere. Industria turismului sexual s-a dezvoltat mai rapid în Amsterdam decât orice alt tip de turism normal: iar pentru că orașul a devenit bordelul Europei, traficanții importă femei din Africa, Europa de Est și Asia pentru a face față diversității de cereri. Altfel spus, proxenetismul a rămas același, doar că acum este legal – violența încă este inerentă meseriei, iar traficul a crescut și mai mult. Consilierea femeilor să părăsească această meserie este aproape inexistentă. Imaginea murdară a meseriei nu a reușit să fie spălată prin binecuvântarea legală.

Știri si opinii

Why even Amsterdam doesn’t want legal brothels

The Dutch experiment in legalised prostitution has been a disaster

2 February 2013

Do you remember the rather brilliant comedy sketch featuring Harry Enfield and Paul Whitehouse in which they played laid-back police officers in Amsterdam, bragging that they no longer have to deal with the crime of murder in the Netherlands since the Dutch legalised it? Don’t laugh too hard. In 2000 the Dutch government decided to make it even easier for pimps, traffickers and punters by legalising the already massive and highly visible brothel trade. Their logic was as simple as it was deceptive: to make things safer for everyone. Make it a job like any other. Once the women were liberated from the underworld, the crooks, drug dealers and people traffickers would drift away.

Twelve years on, and we can now see the results of this experiment. Rather than afford better protection for the women, it has simply increased the market. Rather than confine the brothels to a discrete (and avoidable) part of the city, the sex industry has spilt out all over Amsterdam — including on-street. Rather than be given rights in the ‘workplace’, the prostitutes have found the pimps are as brutal as ever. The government-funded union set up to protect them has been shunned by the vast majority of prostitutes, who remain too scared to complain.

Pimps, under legalisation, have been reclassified as managers and businessmen. Abuse suffered by the women is now called an ‘occupational hazard’, like a stone dropped on a builder’s toe. Sex tourism has grown faster in Amsterdam than the regular type of tourism: as the city became the brothel of Europe, women have been imported by traffickers from Africa, Eastern Europe and Asia to meet the demand. In other words, the pimps remained but became legit — violence was still prevalent but part of the job, and trafficking increased. Support for the women to leave prostitution became almost nonexistent. The innate murkiness of the job has not been washed away by legal benediction.