Deputatul Silviu Prigoană a depus la Parlament un nou proiect de lege pentru legalizarea prostituţiei

Deputatul Silviu Prigoană a depus la Parlament un nou proiect de lege pentru legalizarea prostituţiei. Deşi această iniţiativa legislativă nu este şi prima încercare de a reglementa juridic acest fenomen, Silviu Prigoană speră ca argumentele sale să fie mai atent analizate, în vreme de criză, deoarece “adoptarea acestui proiect de lege nu presupune alocarea de fonduri de la bugetul de stat”, ci poate fi chiar o sursă importantă de venituri.

Prostituţia poate fi exercitată de persoane care au împlinit 20 ani, apte din punct de vedere medical, care sunt autorizate în condiţiile legii. La serviciile sexuale au acces persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani. Relaţiile homosexuale sunt interzise, se specifică în proiectul de lege.

Potrivit actului normativ de legalizarea prostituţie iniţiat de Silviu Prigoană, această activitate ar putea fi desfăşurată “independent sau în case de toleranţă şi ar fi autorizată de autorităţile locale, dar numai după obţinerea unui aviz de la MAI şi pe baza unui certificat medical. „Activitatea cu caracter sexual autorizată” presupune servicii specifice relaţiilor normale dintre cele două sexe, cu asigurarea respectării regulilor de igienă şi discreţie”.

Drepturile persoanelor care practică prostituţia:

 • dreptul la demnitate
 • dreptul de a refuza clienţi sau servicii solicitate
 • dreptul la plata serviciilor prestate
 • dreptul de a desfăşura activitatea în condiţii de securitate
 • dreptul de a renunţa oricând la exercitatea prostituţiei, fără înştiinţarea prealabilă a conducerii casei de toleranţă şi fără plata de penalităţi.

Prostituatele vor obligate prin lege:

 • să efectueze lunar controlul medical de sănătate
 • să pună gratuit la dispoziţia clienţilor mijloace de protecţie împotriva transmiterii bolilor sexuale
 • să-şi suspende imediat activitatea în cazul în care starea de sănatate este improprie derulării activităţii
 • să afişeze în mod vizibil în locul autorizat pentru derularea „activităţii cu caracter sexual autorizate” tarifele practicate
 • să respecte durata programului dinainte stabilit
 • să păstreze confidenţialitatea cu privire la identitatea clienţilor

Casa de toleranţă trebuie să-şi plătească “angajatele” cu cel puţin 70% din venit

Casa de toleranţă pune la dispoziţia persoanelor care practică prostituţia o cameră separată, cu grup sanitar, precum şi dotările necesare. În casele de toleranţă desfăşoară „activitatea cu caracter sexual autorizată” numai persoane autorizate în acest sens. Persoana care practică prostituţia nu poate primi mai puţin de 70% din venitul realizat, propune Silviu Prigoană în preoiectul de lege pe care l-a depus la Parlament.

Casa de toleranţă este obligată să afişeze în interiorul localului, la loc vizibil, tarifele pentru activităţile cu caracter sexual, să asigure respectarea drepturilor şi securităţii persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul casei, să păstreze confidenţialitatea cu privire la identitatea clienţilor şi să asigure securitatea acestora, precum şi a bunurilor ce le aparţin.

Sanţiunile prevăzute de propunerea de lege:

 • practicarea de servicii cu caracter sexual contra unei plăţi, de către persoana neautorizată în condiţiile prezentei legi, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.
 • recrutarea unei persoane să deruleze activităţi cu caracter sexual, în afara prevederilor prezentei legi, se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 6 ani.
 • obligarea unei persoane să deruleze activităţi cu caracter sexual se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.
 • recrutarea, obligarea sau determinarea minorilor să desfăşoare activităţi cu caracter sexual, se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani şi, după caz, retragerea autorizaţiei
 • practicarea prostituţiei în alte locuri decât cele precis stabilite prin autorizaţie se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an şi retragerea autorizaţiei sau cu amendă şi retragerea autorizaţiei
 • impunerea în cadrul Casei de Toleranţă de orice practici sexuale neprotejate se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani şi retragerea autorizaţiei
 • dacă activitatea de la alineatul precedent a avut ca efect răspândirea de boli cu transmitere sexuală, pedeapsa este închisoare de la 5 la 10 ani şi retragerea autorizaţiei Casei de toleranţă şi a autorizaţiilor persoanelor care practică prostituţia fără respectarea condiţiilor legale
 • fotografierea sau înregistrarea audio/video a persoanelor care au acces în cadrul Caselor de toleranţă sau a locurilor în care este autorizată „activitatea cu caracter sexual autorizată” se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani şi retragerea autorizaţiei

“Prezenta iniţiativă legislativă oferă, pe lângă sporirea controlului bolilor cu transmitere sexuală şi SIDA, protecţie socială persoanelor care practică prostituţia şi protecţia societăţii faţă de o serie de fapte reprobabile, conexe prostituţiei: proxenetismul, traficul de persoane, pedofilia, agresiunile fizice, violurile, evaziunea fiscală, consumul de droguri ş.a.”, scrie Prigoană în expunerea de motive a legii pentru legalizarea prostituţiei.

[Sursa: http://www.adevarul.ro/]